Cijena po komadu za količinu K
Šifra - naziv proizvoda K = 1 kom K ≥ X K ≥ Y Dostupno
9403000308
Prototipna pločica CFL 80x48mm Atarado TUBE 2080
23,76 - - info https://static.tand.hr/img/sif_atarado_TUBE_2080_CFL_pic1.jpg
9403000309
Prototipna pločica PHI 80x66mm Atarado TUBE 2090
32,64 - - info https://static.tand.hr/img/sif_atarado_TUBE_2090_PHI_pic1.jpg
9403000310
Prototipna pločica PHI-FB 80x70mm Atarado TUBE 2100
37,12 - - info https://static.tand.hr/img/sif_atarado_TUBE_2100_PHI-FB_pic1.jpg
9403000301
Prototipna pločica PRE-MN 80x69mm Atarado TUBE 2010
34,08 - - info https://static.tand.hr/img/sif_atarado_TUBE_ 2010_PRE-MN_pic1.jpg
9403000302
Prototipna pločica PRE-ST 80x75mm Atarado TUBE 2020
37,36 - - info https://static.tand.hr/img/sif_atarado_TUBE_ 2020_PRE-ST_pic1.jpg
9403000312
Prototipna pločica PW8 80x60mm Atarado TUBE 2120
29,60 - - info https://static.tand.hr/img/sif_atarado_TUBE_ 2120_PW-8_pic1.jpg
9403000311
Prototipna pločica PW9 80x61mm Atarado TUBE 2110
30,16 - - info https://static.tand.hr/img/sif_atarado_TUBE_ 2110_PW9_pic1.jpg
9403000305
Prototipna pločica RCT1 80x178mm Atarado TUBE 2050
87,92 - - info https://static.tand.hr/img/sif_atarado_TUBE_ 2050_RCT1_pic1.jpg
9403000306
Prototipna pločica RCT2 80x156mm Atarado TUBE 2060
77,04 - - info https://static.tand.hr/img/sif_atarado_TUBE_ 2060_RCT2_pic1.jpg
9403000307
Prototipna pločica RCT3 80x132mm Atarado TUBE 2070
65,20 - - info https://static.tand.hr/img/sif_atarado_TUBE_ 2070_RCT3_pic1.jpg
9403000303
Prototipna pločica TN-FND 80x60mm Atarado TUBE 2030
29,60 - - info https://static.tand.hr/img/sif_atarado_TUBE_ 2030_TN-FND_pic1.jpg
9403000304
Prototipna pločica TN-VX 80x41mm Atarado TUBE 2040
20,24 - - info https://static.tand.hr/img/sif_atarado_TUBE_ 2040_TN-VX_pic1.jpg

Napomene:
1. Sve cijene su izražene sa PDV-om.
2. Cijene su informativnog karaktera i kao takve podložne su promjenama bez prethodne najave.
3. Proizvodi koji su na upit imaju cijenu sa zvjezdicom (*) koja se odnosi na cijenu iz zadnje isporuke te služi za okvirnu procjenu.